Etusivu 2021-04-06T10:06:42+00:00

Hautalammen
Koboltti-Nikkeli-
Kuparikaivos-projekti

Outokummun kaivosalueen uudelleen avaus

Tavoitteena tuottaa vastuullisesti ja jäljitettävästi
akkuteollisuuden tarvitsemia Koboltti- ja Nikkelikemikaaleja

Jatka lukemista
Uusimmat esitykset
Viimeisimmät uutiset

Hautalammen
Koboltti-Nikkeli-
Kuparikaivos-projekti

Outokummun kaivosalueen uudelleen avaus

Tavoitteena tuottaa vastuullisesti ja jäljitettävästi
akkuteollisuuden tarvitsemia Koboltti- ja Nikkelikemikaaleja

Jatka lukemista
Uusimmat esitykset
Viimeisimmät uutiset

Yksityinen suomalainen kaivosalan kehitysyhtiö FinnCobalt on käynnistänyt Outokummun kaupungissa sijaitsevan Hautalammen malmion kehityshankkeen. Hankkeen tavoitteena on ottaa tuotantoon entisen Outokummun kuparikaivoksen alueella sijaitseva koboltti-nikkeli-kuparimalmio ja tuottaa siitä kasvavan sähköautoteollisuuden tarvitsemia akkuihin käytettäviä koboltti- ja nikkelikemikaaleja.

FinnCobalt on hankkinut alueen maa-alueet ja mineraalioikeudet omistukseensa noin vuosi sitten ja kehittänyt hanketta siitä lähtien. Seuraavan kahden vuoden aikana yhtiön tavoitteena on selvittää malmista saatavien rikasteiden soveltuvuus akkukemikaalien tuotantoon. Hanketta valmistellaan yksityisellä rahoituksella ja Tekes’in myöntämällä lainalla.

Hautalammen kaivos on ollut lyhyen aikaa tuotannossa 1980-luvun puolivälissä. Kaivokseen on tehty valmiiksi vinotunneli ja osa maanalaisesta tunneliverkostosta. Malmiin on tehty valmiiksi vinotunneli ja muita tunneleita (yhteensä 2,1 kilometriä) ja eri vaiheissa kairattu yhteensä 21 kilometriä. Louhittu malmi rikastettiin Outokummun kuparikaivoksen Keretin rikastamossa. Koboltin silloinen hinnanromahdus lopetti projektin ja Outokumpu luopui omasta kobolttituotannostaan.

Hautalammen kaivoksella on voimassaoleva, louhinnan mahdollistava ympäristölupa. Osana kehitysprojektia yhtiö selvittää rikaste- ja kemikaalituotannon sijainti- ja toteutusvaihtoehdot.

Toteutuessaan kaivos- ja kemikaalitehdas tulisi työllistämään noin 150 henkeä ja toimimaan vähintään seitsemän vuotta. Vuotuinen tuotanto vastaisi noin 30 – 50 000 sähköauton akun koboltti- ja nikkelitarvetta.

Koboltin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana noin nelinkertaiseksi. Hinnan odotetaan kohoavan entisestään johtuen ennakoidusta sähköautojen akkuteollisuuden vetämästä kysynnän kaksinkertaistumisesta.

Maailman koboltista n. 65% tuotetaan Kongosta ja merkittävä osa siitä epävirallisista kaivoksista lapsityövoimaa käyttäen. Tuotantoon onkin kohdistunut jatkuvasti kasvavaa kritiikkiä.  Myös nikkelin kysynnän ja hinnan odotetaan jatkossa nousevan.

Uusimmat esitykset

» FinnCobalt_Joulukuu_2020_FI [pdf]

FinnCobalt Oy

Mäntylahdentie 50 a
79910 Kerma

Y-Tunnus: 2300988-4

Lue lisää