Etusivu 2022-06-22T13:22:43+00:00

Hautalammen
Koboltti-Nikkeli-
Kuparikaivos-projekti

Hautalammen kaivoshankkeen YVA-arviointiselostus on valmistunut

YVA-selostus – Yleisötilaisuus materiaali

YVA-selostuksen ja lyhennelmän voi ladata tutustuttavaksi:
– Koko YVA-selostus liitteineen (PDF – 76Mb) »
– YVA-selostuksen tiivistelmä (PDF) »

Hautalammen
Koboltti-Nikkeli-
Kuparikaivos-projekti

Hautalammen kaivoshankkeen YVA-arviointiselostus on valmistunut

YVA-selostus – Yleisötilaisuus materiaali

YVA-selostuksen ja lyhennelmän voi ladata tutustuttavaksi:
– Koko YVA-selostus liitteineen (PDF – 76Mb) »
– YVA-selostuksen tiivistelmä (PDF) »

Outokummun kaivosalueen uudelleen avaus

Tavoitteena tuottaa vastuullisesti ja jäljitettävästi
akkuteollisuuden tarvitsemia Koboltti- ja Nikkelikemikaaleja

Jatka lukemista
Uusimmat esitykset
Viimeisimmät uutiset
Hautalampi video
Mineraalivarantoarvio 2021

Outokummun kaivosalueen uudelleen avaus

Tavoitteena tuottaa vastuullisesti ja jäljitettävästi
akkuteollisuuden tarvitsemia Koboltti- ja Nikkelikemikaaleja

Jatka lukemista
Uusimmat esitykset
Viimeisimmät uutiset
Hautalampi video
Mineraalivarantoarvio 2021

FinnCobalt  Oy (aiemmin Vulcan Hautalampi Oy) on hankkinut alueen maa-alueet ja mineraalioikeudet omistukseensa  v. 2016 ja kehittänyt hanketta siitä lähtien. Vuosien 2017-2019 aikana hanketta on kehitetty kairaamalla näytteitä rikastuskokeisiin. GTK Mintec’in tekemistä rikastuskokeista saatua nikkeli-koboltti-rikastetta on edelleen tutkittu Outotec Oyj:n metallurgisessa laboratoriossa ja selvitetty tuotetun nikkeli-kobolttirikasteen soveltuvuus akkukemikaalien tuotantoon. Tehdyt selvitykset ja kokeet onnistuivat hyvin.

Hanketta on valmisteltu vuoden 2020 kevääseen saakka yksityisellä rahoituksella ja TEKES’in myöntämällä lainalla. Tämän jälkeen rahoittajaksi on tullut ruotsalainen Eurobattery  Minerals AB,  jolle rahoitusehtojen täyttyessä muodostuu myöhemmin oikeus vaiheittain ostaa FinnCobalt Oy:n koko osakekanta.  Hankkeen kehitykseen on saatu myös ELY-keskuksen myöntämää yrityskehitysrahoitusta.

Kesällä 2020 yhtiö kairautti Hautalammen malmin koillisjatkeelle noin 3800 metriä. Koko aluetta koskevan mineraalivarannon laadinta on tilattu AFRYltä keväällä 2021.

Hautalammen kaivos on ollut lyhyen aikaa tuotannossa 1980-luvun puolivälissä. Kaivokseen on tehty valmiiksi vinotunneli ja osa maanalaisesta tunneliverkostosta (yhteensä 2,1 kilometriä) ja eri vaiheissa kairattu yhteensä 21 kilometriä. Louhittu malmi rikastettiin Outokummun kuparikaivoksen Keretin rikastamossa. Koboltin silloinen hinnanromahdus lopetti projektin ja Outokumpu luopui omasta kobolttituotannostaan.

Hautalammen kaivoksella on voimassaoleva, louhinnan mahdollistava ympäristölupa. Kaivospiiritoimitus on käynnissä.

Osana kehitysprojektia yhtiö selvittää rikaste- ja kemikaalituotannon sijainti- ja toteutusvaihtoehdot.

Syksyllä 2020 FinnCobalt Oy käynnisti kaivoksen sekä alueelle sijoittuvien rikastamon ja akkukemikaalitehtaiden Ympäristövaikutusten Arviointiprosessin.

FinnCobalt Oy

Mäntylahdentie 50 a
79910 Kerma

Y-Tunnus: 2300988-4

Lue lisää