Explorex Resources Inc. ja Vulcan Hautalampi Oy (liiketoimintanimeltään FinnCobalt) julkistivat 15. marraskuuta aiesopimuksen koskien Explorex’n osallistumista Hautalammin kaivoshankkeeseen.  Aiesopimuksen mukaan Explorex olisi vaiheittain ostanut FinnCobalt-yhtiön kokonaisuudessaan  yhtiön nykyisiltä omistajilta (Alandra Oy, Kiviralli Oy ja Tetra Ekberg Oy) ja samalla sitoutunut rahoittamaan yhtiön käynnissä olevaa Hautalammen kaivosprojektin kehityshanketta 3 miljoonalla USA:n dollarilla

Explorex julkaisi asiasta uuden tiedotteen 25. tammikuuta 2019 ja ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta.  Explorex ilmoittaa syyksi, että sen suurin omistaja ja strateginen partneri (kiinalainen Ganfeng-yhtiö) ei halua osallistua hankkeen rahoitukseen omien sisäisten syidensä johdosta.

Explorex ilmoittaa myös tunnistavansa Hautalammen kaivoshankkeen ansiot ja hyödyt. Explorex aikoo jatkaa työtään varmistaakseen Hautalammen kaivoshankkeen oston ja rahoituksen. Explorex kuitenkin vapauttaa FinnCobalt’in etsimään rahoitusta myös muilta tahoilta.

FinnCobalt puolestaan jatkaa Hautalammin kaivoshankkeen kehittämistä. Nyt kun Explorex’ia koskenut eksklusiviteetti on rauennut, yhtiö keskustelee yhteistyöstä muiden rahoittajatahojen ja kaivosalan toimijoiden kanssa. Koboltin ja nikkelin lähivuosien hintakehitys sekä kysyntä näyttää suotuisalta akkukemikaalien kysynnän kasvaessa.

FinnCobalt on juuri saanut päätökseen sekä rikastuskokeet laboratorio mittakaavassa että 1100 kg malmia sisältäneen Pilot koerikastusajon GTK:n Mintec  mineraalitekniikan laboratoriossa Outokummussa.  Tulokset raportoidaan heti kun raportit valmistuvat.

 

Outokumpu 25. tammikuuta 2019

Vesa-Jussi Penttilä
FinnCobalt
Toimitusjohtaja