Toukokuussa 2018 valitut malmilävistykset toimitettiin 100% -2 mm jauhettuna GTK / Mintec laboratorioon. Rikastuskokeita tehtiin 8 kpl ja niiden tuloksista on raportti valmisteilla. Rikastuskokeissa erotettiin ensin kuparirikaste emäksisessä pH:ssa. Kuparikiisun erotukseen jälkeen keskityttiin NiCo rikasteen valmistamiseen happamassa piirissä, siten että tavoitepitoisuutena oli 6,0% Ni ja mahdollisimman hyvä saanti. Rikastuskokeiden analyysit teki Labtium Oy.

Rikastuskokeiden perusteella voidaan ennustaa seuraavia tuotantoarvoja:

Cu Rikaste Cu 25% / Saanti 85%
Au 5 g/t
Ag 50g/t
CoNi rikaste Ni 6,0%/ Saanti 80%
Co 1,7%/ Saanti 75%

 

Rikastuskokeiden ja SMA määritysten perusteella kuparirikasteen malmimineraalit ovat kuparikiisu ja magneettikiisu. NiCo rikasteen malmimineraalit ovat koboltti-pentlandiitti, magneettikiisu ja siegeniitti (linneaiitti-polydymiitti sarjan keskijäsen). Pyriittiä esiintyy malmissa ainoastaan aksessorisesti, jos ollenkaan.


Taulukko 1. Yhteenveto rikastuskokeista, testi 8. Cu rikaste on II kertausvaahdotus, NiCo rikaste on II kertausvaahdotus.

Kupari ja NiCo rikasteiden Pilot koeajo n. 1000 kg näytteestä tehdään tammikuussa 2019. Tarkoituksena on valmistaa n. 40-60 kg NiCo rikastetta liuotuskokeita varten. Liuotuskokeet tullaan suorittamaan Outotec’in Metallurgisessa laboratoriossa.

 

Outokumpu 19. Joulukuuta 2018

Vesa-Jussi Penttilä
Toimitusjohtaja
MAIN