Työpaikkoja 2020-06-08T15:43:47+00:00

TYÖPAIKKOJA

FinnCobalt on käynnistänyt Outokummun kaupungissa sijaitsevan Hautalammen malmion kehityshankkeen. Hankkeen tavoitteena on ottaa tuotantoon entisen Outokummun kuparikaivoksen alueella sijaitseva koboltti-nikkeli-kuparimalmio ja tuottaa siitä kasvavan sähköautoteollisuuden tarvitsemia akkuihin käytettäviä koboltti- ja nikkelikemikaaleja.

ETSIMME hankkeen kehitykseen seuraavia ammattilaisia:

* Hankejohtaja

* Päägeologi

* Päämetallurgi

* Pääkaivosinsinööri

ARVOSTAMME vankkaa ammattitaitoa, kokemusta projektityöskentelystä ja kannattavuustarkasteluista sekä hyvää suomen- ja englanninkielistä suullista ja kirjallista ulosantia. Matkustusvalmius ja työskentelyvalmius eri paikkakunnilla ovat eduksi tehtävien menestykselliselle suorittamiselle.

TARJOAMME kilpailukykykyiset työehdot (yrittäjäpohjalta tai palkansaajana) sekä mahdollisuuden osallistua uraauurtavaan kaivoskehityshankkeeseen.

Yhteydenotot:
Markus Ekberg
Puh. +358 40 706 4850
Hakemukset: careers@finncobalt.com