Tutkimushankkeet – Hietajärvi 2023-03-06T11:42:40+00:00

TUTKIMUSHANKKEET

Hietajärvi Kupari – Koboltti – Nikkeli

Hietajärven varausalue on noin 290 km2 ja sijaitsee tunnetun Outokumpu jakson etelä päädyssä, Liperin, Heinäveden ja Savonlinnan kuntien alueella Itä-Suomessa.

Outokumpu Oy  teki Savonrannan alueella vuosina 1955-1958 laajoja tutkimuksia, joihin sisältyi geologista  kartoitusta, geofysikaalisia mittauksia, sekä timanttikairausta. Tämän ohjelman jälkeen noin 1990-puoliväliin asti Outokumpu Oy ja Malmikaivos Oy tekivät tarkentavia töitä Hietajärven ja Kettukummun esiintymien alueella. Myöhemmin, vuosina 2007-2019 alueella ovat etsintätöitä tehneet Magnus Mineral Oy ja FinnAust Mining Finland Oy, joiden tutkimustyö keskittyi Kettukummun mineraaliesiintymään.

Alueen  tunnetut Outokumpu-tyypin mineraalisaatiot:

Hietajärvi: 0.34 Mt @ 0.71 % Cu, 0.15 % Co, 0.18 % Ni ja  1.21 % Zn

Kettukumpu: 0.4 Mt @ 0.44 % Cu, 0.07 % Co ja  0.18 % Ni

Kuva 1. Maastotutkimukset painottuvat vinoviivalla rajatuille alueille. Varausalueen rajat on merkitty mustalla viivalla. Vihreä kuutio Hietajärven tunnettu mineralisaatio. Tumman violetti Kettukummun tunnettu mineralisaatio.

Tulevat työt

FinnCobalt Oy aloittaa kesällä  2021 maastotutkimukset varausalueellaan ”Hietajärvi”. Varausalueen kallioperä on samankaltaista kuin Outokummun alueella ja varausalueelta on aiemmin löydetty pienehköjä malmiesiintymiä, joissa on kuparia, kobolttia, nikkeliä, sinkkiä ja kultaa.  Tällaista malmityyppiä kutsutaan Outokumpu-tyyppiseksi. Tämän malmityypin tekee erityisen kiinnostavaksi kuparin lisäksi siinä olevat koboltti- ja nikkelimetallit. Kobolttia ja nikkeliä tarvitaan sähköistyvän yhteiskunnan kasvavaan akkujen kysyntään.

Ilmoitukset töiden alkamisesta julkaistaan aina ennen aloitusta myös paikallisissa lehdissä.

Tutkimuksilla on tarkoitus etsiä ja kartoittaa Outokumpu-tyyppisiä kivilajeja ja malmiviitteitä. Maastossa tehdään kallioperäkartoitusta, lohkare-etsintää ja vähäistä näytteenottoa. Samalla yhtiön geologit varmistavat alueelta aiemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja esimerkiksi lohkareista sekä näkyvillä olevista kallioista. Loppukesällä-syksyllä tehdään mahdollisesti geofysikaalisia mittauksia pienillä alueilla ja erillisinä linjoina. Mittauksista tiedotetaan erikseen, kun ne ovat ajankohtaisia.

Kaikki työt tehdään kaivoslain mukaisen Etsintätyön (7 §) sallimissa rajoissa. Yhtiön geologit liikkuvat alueella aina merkityillä ajoneuvoilla ja heidät tunnistaa huomioliiveistä, joissa on yhtiön tunnus.

Yhtiöllä on alueilla varsinaista malminetsintälupaa edeltävä varaus. Varausaika päättyy syksyllä 2022, mihin mennessä yhtiö nyt tehtävän tutkimustyön tulosten perusteella mahdollisesti hakee osalle alueista malminetsintälupia.

Maastotutkimukset painottuvat vinoviivalla rajatuille alueille. Varausalueen rajat on merkitty mustalla viivalla. Varausalueen ulkopuolelle on rajattu noin 500m suoja-alue Saimaan vesistöalueen rannalle.

Jos olet  löytänyt alueelta kalliopaljastumia ja mielenkiintoisia lohkareita ota yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla.

Lisätietoja antaa ja palautetta voi lähettää:
Toimitusjohtaja Ilari Kinnunen, ilari.kinnunen@finncobalt.com, p. 040 567 2519

Palautetta voi lähettää myös: info@finncobalt.com