Tiedote 1/2018: Hautalammen malmin metallurgisten tutkimusten kairaukset

Hautalammen malmin metallurgisten tutkimusten kairaukset

Toimintasuunnitelman mukaisesti laadittiin suunnitelmat rikastuskoenäytteiden kairauksesta, ja  rikastuskokeiden sekä liuotuskokeiden ohjelmasta.  TEKES’iltä haettiin avustusta ja TEKES myönsi avustuksen 10 vuoden lainana 13.10.2017 ohjelman mukaisten tutkimusten suorittamiseksi.

Kairausurakoitsijaksi valikoitui NorthDrill Oy Rovaniemeltä, jolla oli hyvä kokemus Outokummun alueelta. Näytteenkäsittelyn ja analyysit kairasydämistä teki ALS Laboratories Outokummusta. Rikastuskokeet ja Pilot koeajon suorittajaksi valittiin GTK/Mintec Outokummusta. NiCo rikasteen liuotuskokeiden suorittajaksi valittiin Outotec Oy, Porin Metallurginen Tutkimus.

Kairaus aloitettiin Hautalammin alueella joulukuussa 2017 ja se päättyi helmikuussa 2018. Yhteensä kairattiin yli 1.033,2 metriä. Kairausmäärät ovat taulukossa 1. Kairauksen suojaputket jätettiin reikään. Kairasydämistä raportointiin kivilajit, rakenteet, malmimineraalit, RQD sekä Q,` .  Rikastuskokeisiin laitettiin koko sydän ja siten näytettä kertyi yhteensä 1100 kg. Yhteenveto lävistysten kairauksista ja analyysituloksista on taulukossa.

Malmiarvion 2008 FS pitoisuudet olivat:  2,22 Mt, jossa Cu 0,32% , Ni 0,38 %, Co  0,10%, S 2,43% ja Fe 3,66 %.

 

Outokumpu  15. kesäkuuta 2018

Vesa-Jussi Penttilä
CEO
FinnCobalt

2019-01-21T15:37:38+00:00