Ympäristö 2021-12-21T11:24:10+00:00

YMPÄRISTÖ

  Sysmäjärvi – Heposelkä -alueen kalataloudellinen yhteistarkkailu vuonna 2021 (PDF) 

  Keretin alueen tarkkailut 10-1121 (PDF) 

  Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu lokakuu 2021 

  Keretin kaivoksen jälkitarkkailu lokakuu 2021

  Keretin kaivoksen jälkitarkkailu elokuu 2021

  Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu kesä – syyskuu 2021

  Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu sedimenttitutkimus syksy 2020

  Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailun vuosiyhteenveto 2020

  Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu toukokuu 2021

  Keretin kaivoksen jälkitarkkailu huhtikuu 2021

  Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu maalis-huhtikuu 2021

  Finncobalt oy keretin kaivosalueen jälkitarkkailun vuosiyhteenveto 2020

  Hautalammen kaivos ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1.12.2020 (PDF)

Vuonosjoen-Heposelän alueen yhteistarkkailuohjelma

Keretin kaivoksen jälkitarkkailu lokakuu 2020

Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu lokakuu 2020

Keretin kaivoksen jälkitarkkailu elokuu 2020

Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu kesä-elokuu 2020

Keretin kaivoksen jälkitarkkailu toukokuu 2020 (PDF)

Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu toukokuu 2020

Päätös kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisista määräyksistä 29.5.2020 (PDF)

Keretin kaivoksen jälkitarkkailu huhtikuu 2020

Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu maalis-huhtikuu 2020

Keretin kaivosalueen jälkitarkkailun vuosiyhteenveto 2019 (PDF)

Sysmäjärvi – Heposelän alueen yhteistarkkailu elokuu 2019 (PDF)

Keretin-alue vuosiyhteenveto 2018 (PDF)

 Sysmäjärvi-Heposelkä -alueen kalatarkkailu vuonna 2018 (PDF)

Keretin alueen vuosiyhteenveto 2017 (PDF)

Hautalampi turvaamismääräys 2014 (PDF)

 Hautalampi kaivospiirimääräys 2013 (PDF)

 Hautalammen kaivoksen ympäristölupa 2009 (PDF)